Kodėl lietuvius daro antisemitais? (pabaiga)

Kodėl lietuvius daro antisemitais? (pabaiga)

Pradžia. Mano nuomone, kurstyti antisemitizmą gali būti naudinga F. Kukliansky ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Apšmeižus visą lietuvių tautą, bus lengviau reketuoti iš Lietuvos valstybės pinigus už fašistinės ir komunistinės okupacijos metu žydų prarastą turtą. Lietuvos ir lietuvių šmeižikų tikslas – paversti lietuvius vergais, o tam reikia primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautos valią, imunitetą. Galiausiai – apiplėšti, padaryti žydų vergais. JAV 2018 metų gegužės 8 dieną buvo priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), kuris suteikė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai…

Read More

Lietuvių didvyrių niekintojai nutyli apie žydų kapitalo vaidmenį nacistinės Vokietijos sukūrime

Lietuvių didvyrių niekintojai nutyli apie žydų kapitalo vaidmenį nacistinės Vokietijos sukūrime

Užsienio ir Lietuvos žydai, juos aptarnaujantys pigiai parsiduodantys lietuviški pseudoistorikai, apsivogę degeneratai iš Vilniaus savivaldybės, pastaruoju metu labai susidomėjo antrojo pasaulinio karo laikų istorija. Jie labai stengiasi rasti kokį Holokausto šiaudelį tuometinių iškilių lietuvių akyse, tuo pretekstu draskyti gatvių pavadinimus, plėšti nuo sienų atminimo lentas. Tuo pat metu jie niekaip nenori pastebėti žydijos akyje stovinčio šieno vežimo: žydų tautybės pasaulio pinigų šeimininkų, kurie savo finansų pagalba iš Miuncheno aludės efreitoriaus Adolfo Šekelgruberio (šekelių rinkėjo), pagamino Hitlerį, kurie sukūrė fašistinės Vokietijos karo pramonę, finansavo žygį „drang nach Osten“, sukūrė ekonomines prielaidas…

Read More

Unikali kunigo Alfonso Bulotos Lietuvos laisvės koplyčia

Unikali kunigo Alfonso Bulotos Lietuvos laisvės koplyčia

Kunigas Alfonsas Bulotas visą gyvenimą tarnavo Dievui ir Lietuvai. Dievui – tapęs kunigu, o Lietuvai – dirbdamas Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sekretoriumi ir Lietuvos kariuomenės vyr. karo kapelionu. Gal prieniškiai visi tokie, kaip Bulotos kraštietis rašytojas Justinas Marcinkevičius, kuris pasakė karalius Mindaugo lūpomis: „Nėra daugiau dievų, yra tiktai tėvynė. Vienas dievas“ (poema „Mindaugas“). O gal tarnauti atskirai, vien dievui, pamirštant tarnystę tėvynei, yra neįmanoma? Gal atskirus vieną nuo kito, ką daro dabartinis Romos popiežius Pranciškus, ir prasideda bažnyčios autoriteto sunykimas, bažnyčių tuštėjimas? Liepos 16 dieną man teko garbė aplankyti gerbiamą Alfonsą…

Read More

Holokaustas: tarp tiesos ir netiesos (melo)

Holokaustas: tarp tiesos ir netiesos (melo)

Dr. Algimantas Lebionka pakalbino Amerikos lietuvį rašytoją Valdą Anelauską, kuris yra nepriklausomas žydų istorijos tyrinėtojas bei visuomenės švietėjas.  Gerbiamas rašytojau, nespėjo Lietuva atgauti nepriklausomybės, o pas mus jau ėmė lankytis Habado „juodosios skrybėlės“ ir toks ponas Zuroffas, kur buvęs, kur nebuvęs, kaip kipšas iš tabokinės vis pasirodantis ir vis kartojantis: holokaustas – antisemitizmas, holokaustas – antisemitizmas, kaip sugedusi plokštelė. Prieš kelis metus habadnikai Vilniaus centre, Vinco Kudirkos panosėje, savo religinę Hanukos šventę švęsti sugalvojo, kuri paprastai sinagogose yra švenčiama, matomai, kad iš lietuvių pasityčioti, tautinę nesantaiką pakurstyti. Eduardas Hodosas sakė,…

Read More