Statistika: Valstiečių-žaliųjų vyriausybė vykdo lietuvių tautos genocidą, bet skatina baltarusių ir ukrainiečių imigraciją

Viešai skelbiama statistika rodo (žiūr. lentelę), kad šalį valdant valstiečių-žaliųjų vyriausybei lietuvių Lietuvos populiacijoje tolydžio mažėjo, o baltarusių ir ukrainiečių procentas Lietuvoje tolydžio didėjo. 2016 metais lietuviai sudarė 86,7% gyventojų, o 2020 metais jau tik 85,9%. Per tą patį laiką baltarusių padaugėjo nuo 1,2 iki 1,7%, o ukrainiečių nuo 0,6 iki 1,2 %, t. y. dvigubai.

Tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis (%). Šaltinis:

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=8802c4e1-0567-41cb-b8ef-64f4216f7197#/

2016 2017 2018 2019 2020

Lietuviai

87 86,9 86,8 86,4 85,9

Lenkai

5,6 5,6 5,6 5,7 5,7

Rusai

4,7 4,6 4,5 4,5 4,5

Baltarusiai

1,2 1,2 1,4 1,5 1,7

Ukrainiečiai

0 0,6 0,7 1 1,2
Žydai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Latviai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totoriai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vokiečiai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Romai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kitos tautybės 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5

Nėra abejonės, kad lietuvių genocidui pagrindą paklojo konservatorių ir socialdemokratų vyriausybių tandemas, šalį valdęs 25 metų. Ar ne mūsų šaunieji konservatoriai nuo Maidano tribūnos kvietė versti Ukrainoje teisėtą valdžią? Dalis po Maidano perversmo iš šalies bėgančių ukrainiečių atsidūrė ir Lietuvoje. Baltarusijoje neįvyko tokių kataklizmų, bet ir čia Lietuvos valdžia vykdė ardomąją veiklą, kvietė studijuoti jaunimą į Sorošo finansuojamą Europos humanitarinį universitetą. Turime ir to rezultatą. Ar tai blogai? Lietuvių tautai blogai, kai kitakalbių procentas auga. Lietuviai yra per daug tolerantiški, kad pajėgtų asimiliuoti kitakalbius, be to tam yra priešinga ES politika, kurios tikslas yra naikinti tautas ir valstybes.

Nauju Valstiečių-žaliųjų partijos vykdomo lietuvių tautos genocido įrankiu tapo – COVID-19 teroras

Per kelias pastarąsias dienas premjeras S.Skvernelis savo asmeniniu pavyzdžiu įrodė, kad COVID-19 grėsmė yra melas, o įvestos karantino taisyklės gali būti viešai ignoruojamos. Rugpjūčio 21 dieną, įsigaliojus karantino sugriežtinimui, premjeras su Baltarusijos „prezidente“ S.Cichanouska, greta vienas kito sustoję, nesilaikydami nei kaukių režimo, nei distancijos patalpoje, šnekučiavo ir kalbėjo, pozavo prieš kameras. Tas pats vyko ir per S.Cichanouska spaudos konferenciją, kur ne tik ji, bet ir daugybė žurnalistų, nesilaikė karantino taisyklių. Budėję policijos pareigūnai jų nebaudė, ignoravo įstatymą, tuo parodydami, kad karantino taisyklės ir bausmės taikomos pasirinktinai, o karantinas ir COVID-19 isterija yra BLEFAS!

Profesorius Eduardas Vaitkaus žodžiais, 2020 m. birželį Lietuvoje mirė 3535 žmonės. Tai 388 mirtims arba 12,3 proc. daugiau nei birželio 2019 m. mėnesį. Šių metų birželį, lyginant su 2019 m. birželiu, apsilankymų pas šeimos gydytoją buvo beveik 60 proc. mažiau, o gydytojų specialistų konsultacijų suteikta 42 proc. mažiau, poliklinikose – beveik 47 proc. mažiau.

 

Related posts