Viešumas – geriausia priemonė apsisaugant nuo tarptautinio aferisto Stanislovo Tomo

Prieš pasiskelbdamas žydu, jis skelbėsi esąs mongolu ir Čingischano palikuonimi
Kuo plačiau paviešinsime sukčių ir aferistų antivisuomeninę veiklą, tuo šiems nedoriems žmonėms bus sunkiau regzti savo intrigas. Stanislovas Tomas – ne eilinis smulkus sukčius, tai tarptautinis aferistas, todėl ypač pavojingas visuomenei. Jo nuotykiai Lietuvoje yra nuodugniai aprašyti, todėl smulkiai jų aprašinėti čia nėra prasmės. Aš priminsiu Lietuvoje jo regztos aferos esmę.
Politiniame Lietuvos gyvenime nedalyvavęs tarptautinis aferistas Stanislovas Tomas sugalvojo paprastą ir genialų verslo planą: pasiskelbti „vargdienių“ gelbėtoju, surinkti iš jų pinigus, neva bylinėjimuisi su Lietuva, šias lėšas panaudoti rinkiminei kompanijai į Europos parlamentą.
Apgauti pažeidžiamiausius Lietuvos piliečius aferistui pavyko tik iš dalies. Buvo surinkta apie 5000 eurų. Nepavyko jam surinkti ir reikiamo skaičiau parašų, kad dalyvauti EP rinkimuose. Tuomet Stanislovas Tomas sugalvojo, kaip apsisaugoti nuo teisminio persekiojimo. Gali būti, kad jam planą pakuždėjo Lietuvoje viešėjęs profesionalus lietuvių tautos „draugas“ Dovydas Katzas.
Pasitelkęs savo „verslo partnerius“, Stanislovas Tomas kūju sudaužė Lietuvos didvyrio generolo Jono Noreikos paminklinę lentą, pabėgo į Austriją, pasiskelbė žydu ir pasiprašė šioje šalyje politinio prieglobsčio.
Aš buvau vienas iš pensininkų, kuris už atstovavimą kolektyvinėje byloje, pervedžiau į Stanislovo Tomo sąskaitą 50 eurų perlaidą. Perlaidoje pažymėjau, kad tai mokestis už paslaugą. Paaiškėjus apgavystei, aš kreipiausi į LR generalinę prokuratūrą, kad Stanislovas Tomas būtų nubaustas už sukčiavimą.
Žinojau, kad dėl Stanislovo Tomo veiklos vyko tyrimas, bet apie prokuratūros nutarimą nekelti prieš jį bylos aš sužinojau tik iš spaudos. Su skundu-prašymu aš paprašiau Generalinės prokuratūros, kad man būtų suteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga ir suteikta galimybė išvadą skųsti. Šia medžiagą aš gavau registruotu paštu lapkričio 22 dieną.
Prokuroro nutarimą aš būtinai skųsiu. Nukentėjusius nuo Stanislovo Tomo kviečiu padaryti tą patį, todėl pasidalinsiu su ruošiamu skundo tekstu, kurį man padeda rengti LR advokatas.
Bylos medžiagos tekstas:

Related posts