Sausio 13 gynėjo kun. maj. Alfonso Buloto mintys. Apaštalas Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Sausio 13 gynėjo kun. maj. Alfonso Buloto mintys. Apaštalas Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Vyskupai persigalvojo: mišių dar neatnaujins. Išklausę „ekspertų“ patarimus „davė durniams kelią“, kaip moko liaudies išmintis. Vytauto Landsbergio Sausio 13 nakties testamente (LRT, Pasidalinkime prisiminimais) sakoma: „Sausio 13 kovos ir laisvės naktį, gynėjai eidami į mirtį už Lietuvos laisvę, prieš okupanto tankus, krūtinių žibuoklių parodijomis nesipuošė. Per 30 laisvės metų, jau pamiršote?“ Seimas, tuo tarpu, svarsto tualetų „problemą“ ir kovoja su baisia „pandemija“, diegia vakcinas, neišbandytas su laboratoriniais gyvūnais, testuotas vos kelis mėnesius, bet ne kelis metus, kaip įprasta. Skubama, skiepijama, mėginama kurti PGR testą, kuris reaguotų ne į visus 5…

Read More

Kreipimasis į Lietuvos respublikos vyriausiąjį ginkluotų pajėgų vadą gerb. Prezidentą G. Nausėdą. Kun.majoras Alfonsas Bulotas

Kreipimasis į Lietuvos respublikos vyriausiąjį ginkluotų pajėgų vadą gerb. Prezidentą G. Nausėdą. Kun.majoras Alfonsas Bulotas

  Kas atsitiko su Lietuvos kariuomene? Kad vyko kariuomenės kūrimasis, ir buvo klaidų, tai suprantama. Bet dabar po 30 metų apsiginklavę ir fiziškai ir intelektualiai pagal NATO standartus, kodėl pradėta priešinti Lietuvos kariuomenę su jos piliečiais? Į jokius komentarus negali sutilpti, kai pirmieji Krašto apsaugos savanoriai su pasitikėjimu gaudami iš KAM tarnybinius gyvenamus butus ir atsisakę savo gyvenamų vietovių, iki šių dienų negali išsipirkti butų, kad galėtų užtikrinti savo šeimų ateitį? „Auksiniai“ šaukštai? Nesolidžios pensijos? Kartą karininkas rodydamas į kompiuterio ekrano finansines sąskaitas, klausė manęs: „kam tos milijoninės litų sutartys…

Read More

Dar vienas monsinjoro A. Svarinsko projektas laukia įgyvendinimo. Kas bus jo autorius?

Dar vienas monsinjoro A. Svarinsko projektas laukia įgyvendinimo. Kas bus jo  autorius?

Kaip skelbia šių dienų žiniasklaida, Kryžkalnyje rugsėjo 20 d. buvo pašventintas vienas iš monsinjoro A. Svarinsko projektų – memorialas Lietuvos partizanams. Šis monsinjoro projektas yra kilniausias tarp jo daugelio materialių ir dvasinių projektų. Už dalyvavimą partizaninėje kovoje, už tautos ir bažnyčios laisvę, monsinjoras A.Svarinskas ketvirtį amžiaus praleido TSRS lageriuose, kalėjimuose. Iki paskutinių savo dienų, ką liudija nuotrauka, mosinjoras pulkininkas visą spalio mėnesį skyrė Rožančiaus maldai už Lietuvos laisvę prie Prezidentūros. Niekada nebuvo pastebėta istorijoje, kad iš mūšio lauko būtų bėgęs lietuvis karys. Tokiu kariu, niekada nesitraukiančiu iš mūšio lauko net…

Read More

Kun. Alfonsas Bulotas. Koks Prezidentas norės valdyti klipatų Lietuvą?

Kun. Alfonsas Bulotas. Koks Prezidentas norės valdyti klipatų Lietuvą?

Išsilaisvinome iš 50 metų trukusios tarybinės okupacijos, išvijome giluminių vandenų teršėjus – skalūnininkus, ar nugalėsime 5G? 1978 m. Šiauliai. Šiauliuose gyventojų normalų gyvenimą dažnai drumsdavo kariniai tarybiniai naikintuvai ir dažnai pratybas atliekantys žemai skraidantys lėktuvai su radarais. Skraidant lėktuvams su radarais, televizorius jau kokybiškai nerodydavo. Pastebėjau ir kitą keistą reiškinį, kai neįjungti grojimui magnetofonas ar radijo imtuvas, nors elektros laidas įjungtas į tinklą – jie pradėdavo keistais garsais groti. Paklausiau seniai besidarbuojančio klebono. Jis atsakė, kad čia Šiauliuose visiems taip nutinka, bet matomai nenorėjo visko pasakyti. Per ilgesnį gyvenimo laiką,…

Read More

Kunigas majoras Alfonsas Bulotas: Globalistinių bažnyčių imunitetą jaukia „Koronės“ virusas

Kunigas majoras Alfonsas Bulotas: Globalistinių bažnyčių imunitetą jaukia „Koronės“ virusas

Evangelija pagal Morkų. Mk 15 Ir jis tarė jiems : „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. Tai buvo pasakyta prieš tūkstančius metų ir tai skelbiama dar šiandieną iš katalikiškų bažnyčių sakyklų, kad tikrai girdėjome Dievo žodį. Girdėti vienas dalykas, o juo…

Read More

Majoro, kunigo Alfonso Bulotos istoriškas žvilgsnis ir pamąstymai apie Lietuvą ir jos žmones

Majoro, kunigo Alfonso Bulotos istoriškas žvilgsnis ir pamąstymai apie  Lietuvą ir jos žmones

Draugystę kaimynams reikia nešti ne tankais, bet gerais darbais… Kai žlugo TSRS ir LTSR, atrodė, kad viskas eis toliau laisvės ir demokratijos keliu. Sovietinius karius išlydėjome be šūvio – su gėlėmis. Savanorių entuziastų tarnauti Lietuvos kariuomenėje buvo tiek daug, kad pasirinkti buvo iš ko. Pasiaukoję jaunuoliai civilinius drabužius keitė į karinę uniformą. To meto politikai daug jaunuolių atstūmė nuo pareigos tarnauti Tėvynei. Dalis apviltų jaunuolių ir jaunų šeimų dėl apgaulingų bankų griūčių, su paskolomis bankams, nedarbas, teisingumo neradimas teismuose, apvilti, neįvertinti – emigravo. Tuomet dar nenutrūkę glaudūs daugelio metų sielovadiniai…

Read More

Unikali kunigo Alfonso Bulotos Lietuvos laisvės koplyčia

Unikali kunigo Alfonso Bulotos Lietuvos laisvės koplyčia

Kunigas Alfonsas Bulotas visą gyvenimą tarnavo Dievui ir Lietuvai. Dievui – tapęs kunigu, o Lietuvai – dirbdamas Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sekretoriumi ir Lietuvos kariuomenės vyr. karo kapelionu. Gal prieniškiai visi tokie, kaip Bulotos kraštietis rašytojas Justinas Marcinkevičius, kuris pasakė karalius Mindaugo lūpomis: „Nėra daugiau dievų, yra tiktai tėvynė. Vienas dievas“ (poema „Mindaugas“). O gal tarnauti atskirai, vien dievui, pamirštant tarnystę tėvynei, yra neįmanoma? Gal atskirus vieną nuo kito, ką daro dabartinis Romos popiežius Pranciškus, ir prasideda bažnyčios autoriteto sunykimas, bažnyčių tuštėjimas? Liepos 16 dieną man teko garbė aplankyti gerbiamą Alfonsą…

Read More