Įšrinkta Forumo laikinoji politinė taryba partijos kūrimui

Įšrinkta Forumo laikinoji politinė taryba partijos kūrimui

Gerbiami bendražygiai, Spalio 22 dieną įvyko Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo dalyvių susirinkimas. Išrinkta Forumo laikinoji politinė taryba, turinti koordinuoti tolesnę jo plėtrą ir nenomenklatūrinės pilietinės partijos steigimą. Kuriama partija turi padėti įgyvendinti pagrindinį forumo programinį tikslą – iš pagrindų atnaujinti Lietuvos valstybę. Aktyvi forumo narių parama partijos kūrimui ir dalyvavimas jos veikloje leis užtikrinti visuomeninę būsimosios partijos kontrolę. Vienas svarbiausių išrinktos Laikinosios politinės tarybos uždavinių bus kontroliuoti partijos steigimosi ir narių atrankos procesus. Tai būtina, siekiant užtikrinti, kad partija netaptų Forumui vertybiškai ir idėjiškai svetimų perėjūnų sambūriu. Laikinoji politinė taryba…

Read More