Orbanas nacional-konservatyvizmo konferencijoje Romoje: „Iš pradžių mes tampame centristais, paskui liberalais, o galiausiai kairiaisiais“

Orbanas nacional-konservatyvizmo konferencijoje Romoje: „Iš pradžių mes tampame centristais, paskui liberalais, o galiausiai kairiaisiais“

Vasario 3-4 dienomis Romoje įvyko tarptautinė nacional-koservatyvizmo konferencija „Dievas, Garbė, Tėvynė“. Konferencija buvo susieta su Jono Pauliaus II 100 gimtadieniu ir skirta pažymėti tam vaidmeniui, kurį komunizmo nuvertime suvaidino Popiežius ir Ronaldas Reiganas. Vienas iš pagrindinių konferencijos organizatorių buvo Izraelio filosofas Yoram Hazony, autorius garsios knygos „Nacionalizmo dorybė“ („The Virtue of Nationalism“), kurioje jis valstybę traktuoja Biblijos tradicijoje, mato valstybėje atsvarą globalizmui ir šiandieninėms imperijoms, tokioms kaip Europos Sąjunga arba JAV. Hazany jau organizavo panašų susitikimą su bendraminčiais 2019 metais Vašingtone. Konferencijoje dalyvavo daugelis žinomų mąstytojų, tarp jų Yoram Hazony,…

Read More