Kanalizacijos VAMZDŽIO premijos laureatas L.Vildžiūnas ir jo geidžiamos itališkos „Sardinos“: kas labiau dvokia?

Kanalizacijos VAMZDŽIO premijos laureatas L.Vildžiūnas ir jo geidžiamos itališkos „Sardinos“: kas labiau dvokia?

Prisipažinsiu, ponas Leonidas Donskis man niekuomet nekėlė simpatijų, kaip nekelia man simpatijų bet kuris globalistas, kenkiantis mano Tautai ir Tėvynei. Dar 2016 metais parašiau Donskio veiklai skirtą straipsnį „Paukštis, kuris š… į savo(?) lizdą.“ Jame pažymėjau, kad žmogui mirus visada prisimenami jo geri darbai. Kviečiau prisiminti velionio Leonido Donskio „nuopelnus“ Lietuvai, garsinant jos vardą Briuseyje, kai velionis buvo Europos Parlamento deputatu, ir jo kanalizacijos vamzdį, jo dėka tapusį Nacionalinės premijos laureatu. 2010 metų lapkričio 17 dieną dienraščio „Respublika“ straipsnyje „L.Donskis nepamiršo savojo pašaukimo“ buvo rašoma: „Europarlamentaras Leonidas Donskis tiesiog įsiuto ant Lietuvos Seimo, ketinančio įteisinti baudas…

Read More

Vytautas Radžvilas. Klausimas „Lietuvos Sąrašo“ partijai

Vytautas Radžvilas. Klausimas „Lietuvos Sąrašo“ partijai

Atsiimdamas L. Donskio premiją, jos laureatas L. Vildžiūnas pasakė itin įsidėmėtiną kalbą. Linas Vildžiūnas: murzas ir pankas gali pakeisti Sąjūdžio strategai ir filosofai, o tai kur kas pavojingiau Šią kalbą, paskelbtą LRT.lt portale, „Lietuvos  Sąrašo“ partijos Tarybos narys, VDU prof. A. Kulakauskas įvertino šitaip: Puiki, labai reikalinga, Leonido Donskio premijos laureato verta kalba. Atidžiai perskaičius šią kalbą ir įdėmiai išanalizavus jos turinį aiškėja, kad premijos laureatas atvirai pasako, jog visiškai pritaria: a) Zurofo-Vanagaitės nuostatoms dėl lietuvių rezistencijos ir, konkrečiai – jų skleidžiamai J. Noreikos ir K. Škirpos vaidmens antinacinėje ir antisovietinėje kovoje interpretacijai; b) Šimašiaus-Linkevičiaus…

Read More