Nacionalinis susivienijimas reikalauja atšaukti „Globalią Lietuvą“, nutraukti cenzūrą LRT ir atskleisti KGB bendradarbius

Nacionalinis susivienijimas reikalauja atšaukti „Globalią Lietuvą“, nutraukti cenzūrą LRT ir atskleisti KGB bendradarbius

Kovo 7 dieną sostinės „Karolinos“ viešbutyje įvyko politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ steigiamasis suvažiavimas. Sausakimšoje salėje susirinko 462 delegatai, o su įgaliojimais suvažiavime buvo atstovaujame 2312 steigėjų. Suvažiavimas pritarė partijos steigimui, pavadinimui „Nacionalinis susivienijimas“, patvirtino bendrąją partijos programą, įstatui, išsirinko pirmininką, pavaduotojus ir kolegialius valdymo bei priežiūros organus. Partijos pirmininku išrinktas vienas Sąjūdžio kūrėjų filosofas prof. Vytautas Radžvilas, pavaduotojais patvirtinti buvęs VU prorektorius doc. Kęstutis Dubnikas ir politologas, VU doktorantas Vytautas Sinica. Atsakinguoju partijos sekretoriumi suvažiavimas išrinko Arną Simutį. „Turbūt nereikia ir sakyti, kad manęs čia nebūtų, jei ne Vytautas Radžvilas….

Read More

Įšrinkta Forumo laikinoji politinė taryba partijos kūrimui

Įšrinkta Forumo laikinoji politinė taryba partijos kūrimui

Gerbiami bendražygiai, Spalio 22 dieną įvyko Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo dalyvių susirinkimas. Išrinkta Forumo laikinoji politinė taryba, turinti koordinuoti tolesnę jo plėtrą ir nenomenklatūrinės pilietinės partijos steigimą. Kuriama partija turi padėti įgyvendinti pagrindinį forumo programinį tikslą – iš pagrindų atnaujinti Lietuvos valstybę. Aktyvi forumo narių parama partijos kūrimui ir dalyvavimas jos veikloje leis užtikrinti visuomeninę būsimosios partijos kontrolę. Vienas svarbiausių išrinktos Laikinosios politinės tarybos uždavinių bus kontroliuoti partijos steigimosi ir narių atrankos procesus. Tai būtina, siekiant užtikrinti, kad partija netaptų Forumui vertybiškai ir idėjiškai svetimų perėjūnų sambūriu. Laikinoji politinė taryba…

Read More

Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Tik pilietinio forumo partija Skaitant Lietuvos pilietinio forumo ir jo politinio sparno bei įrankio – partijos – kūrimo strategiją gali kilti abejonė, ar tikrai verta vargti plėtojant forumą – iš pirmo žvilgsnio visai nebūtiną partijai steigti sambūrį. Iš tikrųjų forumas yra būtinas. Politinės partijos neatsiranda iš nieko ir nekybo ore. Jos yra piliečių kuriami dariniai, padedantys siekti jiems rūpimų tikslų. Todėl bet kokia skaidriai kuriama partija iš karto turi atskleisti, kieni steigiamas politinis darinys ji yra ir kokių tikslų ketina siekti. Šito neatskleidžianti „partija“ geriausiu atveju pasirodo esanti tik susiruošusių…

Read More