Nacionalinio susivienijimo rezoliucijos dėl cenzūros LRT, KGB bendradarbių ir strategijos „Lietuva 2030“

Nacionalinio susivienijimo rezoliucijos dėl cenzūros LRT, KGB bendradarbių ir strategijos „Lietuva 2030“

Rezoliucija Nr. 1. Dėl Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atšaukimo Programinis dokumentas Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ yra ne lietuvių tautos ir valstybės išlikimo, bet jos su(si)naikinimo ir išnykimo globalizacijos sąlygomis gairės. Priėmusi ir praktiškai įgyvendinanti šią strategiją Lietuva tapo pirmąja ir vienintele ES šalimi, oficialiai išsižadėjusia tikslo sąmoningai ir valingai užtikrinti savo tautos ir valstybės išlikimą – savo kultūrinę bei politinę būtį ir jos istorinį tęstinumą. Strategijoje nesiūlomas joks ideologinis, lietuvių tautą ir visuomenę saistantis ir vieningai veikti skatinantis tikslas. Vien tik ekonominiai ar valdymo gerinimo tikslai, laimės ar…

Read More