Sausio 13 laisvės kovų dienomis Aukščiausioje taryboje „dingo“ svarbūs Lietuvos laisvei dokumentai. Kun. majoro A.Buloto niekur neskelbti liudijimai

Sausio 13 laisvės kovų dienomis Aukščiausioje taryboje „dingo“ svarbūs Lietuvos laisvei dokumentai. Kun. majoro A.Buloto niekur neskelbti liudijimai

  Delsimas baigti sausio 13 bylą, tik pratęs tiesos paieškas. Keista, kai naujas Seimas, užuot tęsęs nepabaigtus praėjusio seimo darbus, susidomi narkotikų legalizavimu, tualetų paskirtimi, Rusijos disidentais, bet palieka Sausio 13 istoriją su svarstymais dėl tunelio kasimo po Aukščiausios tarybos pastatu, kuomet kritišku momentu minia žmonių būtų palikta kalbėti Rožančiaus maldos, o „vadukai“, kaip 1940 metais, bėgtų iš Lietuvos? Jei taip, tai kokių galų bailiams ar bailiui spręsti Prezidento titulo vakciną? Sausio 12 dieną LRT buvo paskelbti tuometinės studentės J.Imbrasaitės prisiminimai apie Sausio 13 įvykius. Gražus studentiškas prisiminimas iš Sausio 13 nakties,…

Read More

Kapelionas maj. Alfonsas Bulotas. SAUSIO 13 Laisvės gynėjai. Dvi nuotraukos iš Sausio 13 įvykių atminties

Kapelionas maj. Alfonsas Bulotas. SAUSIO 13 Laisvės gynėjai. Dvi nuotraukos iš Sausio 13 įvykių atminties

Pirmoji nuotrauka niekur neskelbiama viešai, manau nerodant dvasininkų visuomeninę – patriotinę, tautinę veiklą, nuteikiant mintis, apie dvasininkų nesikišimą į politiką. Dvasininkai tikrai yra godūs tiesai, laisvei, oriam piliečių gyvenimui. Lietuvis kunigas Kęstutis Krikščiukaitis Pelesos klebonas nesėdėjo ramiai parapijoje Baltarusijoje po Lukošenkos skėčiu, bet Sausio 13 naktį atvažiavo  ginti Lietuvos ir krūtine atsistojo prieš rusų tanką ir skvarbiu žvilgsniu žiūrintis tankistui į akis. Tanke už vairo sėdėjo žmogus su sąžine, žinantis, kad į taikius žmones su tanku važiuoti draudžiama. Raportavo karys į Vilniaus Šiaurės miestelio 02902 karinį dalinį vadovybei, tada Putnos…

Read More