Kam COVID-19 pandemija, o globalistams-sionistams tai geriausias laikas įgyvendinti savo planus

Kam COVID-19 pandemija, o globalistams-sionistams tai geriausias laikas įgyvendinti savo planus

Gali atrodyti, kad globalizmas kažkas naujo, atsiradusio prieš kelis dešimtmečius, anksčiausiai po karo, kai įvyko ūkinės veiklos funkcijų pasidalinimas tarp kapitalistinių valstybių: pasaulio pinigų šeimininkai spausdino dolerius, o likusi pasaulio dalis už šituos popiergalius, brukamus lėktuvnešių ir bombonešių pagalba, gamino šitiems žmonijos parazitams materialines vertybes. Ukrainos antifašistas Eduardas Hodos mano kitaip. Jis globalizmo atsiradimo datą nukelia į pirmojo sionistų suvažiavimo laikmetį – į 1897 metus. Šio pasaulio naikintojų sambūrio protokolai 1905 metais buvo atspausdinti Peterburge „Siono išminčių protokolų“ pavadinimu. Protokolus Hodos paskelbė savo knygoje „Žydų sindromas 3“ (2002). Juos autorius…

Read More

Jurgis Gervinskas ir Petras Gulbinskas. LIETUVOS ADVOKATŪROS INSTITUTO NAIKINAMOSIOS GRĖSMĖS „SIONO IŠMINČIŲ PROTOKOLŲ“ ŠVIESOJE

Jurgis Gervinskas ir Petras Gulbinskas. LIETUVOS ADVOKATŪROS INSTITUTO NAIKINAMOSIOS GRĖSMĖS „SIONO IŠMINČIŲ PROTOKOLŲ“ ŠVIESOJE

(Autoriai šį straipsnį skiria pažymėti 2020 metams, paskelbtiems Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais) Nuolat blogėjanti Žmogaus teisių ir laisvių padėtis Lietuvoje turi tiesioginį ryšį su advokatūros instituto menkinimu mūsų valstybėje. Teisingumas Lietuvoje tapo turtingųjų privilegija. Neturtingieji neturi pinigų, kad ginti savo teises, samdytis advokatus, neturi pinigų maistui ir būtiniausioms prekėms, reikalingoms gyvybei ir sveikatai palaikyti. Valstybė gi, tik deklaruoja skurdžiams teikiamas nemokamas advokatų paslaugas. Bet už ubagišką ir žeminantį atlygį, kurį valstybė šiaip ne taip moka advokatams, negalima tikėtis kvalifikuotos teisinės pagalbos. Teisingumu valstybėje gali pasinaudoti tik, kaip minėta,…

Read More