Brodskis, Venclovos dievukas, kurį žinomi Rusijos publicistai vadina „Didžiąja vidutinybe“ (video)

Brodskis, Venclovos dievukas, kurį žinomi Rusijos publicistai vadina „Didžiąja vidutinybe“ (video)

Josifas Brodskis – Rusijos ir JAV žydų tautybės rašytojas, Nobelio premijos laureatas, Tomo Venclovos bičiulis. Sovietiniais laikais dažnai tekdavo girdėti kalbant Tomą Venclovą užsienio radijo laidose apie „genijų“ Brodskį. Venclova didžiuodavosi, kad yra Brodskio draugas, jį dievino. Tais laikais apie Tomą Venclovą žinojau tik tai, kad jis 1962 metais buvo parašęs vaikams ir jaunimui knygelę „Raketos, planetos ir mes“. Mano tėvas šią knygelę charakterizavo taip: „bred sumašedšego“ (bepročio kliedesiai). Nesistebėjau vėliau, kad šio „bredo“ autorius ir Brodskio draugas, repatrijavęs į Lietuvą, ėmė dergti ant mūsų tautos didvyrių. Lygiai taip pat ant…

Read More

Rasa Čepaitienė: Šliaužianti reabilitacija

Rasa Čepaitienė: Šliaužianti reabilitacija

Niumz, ir kurgi mūsų pažangiųjų istorikų keliamas triukšmas, kad neprofesionalas, šiaip poetas (autorė mini Tomo Venclovos straipsnį „Sąžinė yra aukščiau už Nepriklausomybę“ – A.L.), leidžia sau taip laisvai samprotauti istorinėmis temomis, dargi priveldamas tiek atvirų nesąmonių ir klaidų? Ir ne šiaip samprotauti, bet ir pasisvaidyti rimtais epitetais bei kaltinimais keliems XX a. vidurio veikėjams. Prisiminkim, kaip jie dar visai neseniai puolė vieną tokį inžinierių-žurnalistą, daug rašantį apie šį laikotarpį, arba kitą tokį geologą – už neprofesionalumą, neteisingus vertinimus, iš piršto laužtus… šaltinius. Įdomiai išeina. Kai apie šiuos įvykius ir asmenis…

Read More